ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕРЕГ

  • магик реализм
  • юрий клавдиев
  • 24 март 19:00
  • 60 минут
    18+, рус
24 март 19:00
единственный берег
МАГИК РЕАЛИЗМ

60 минут
рус, 18+

→ «угол» иҗат лабораториясе

Елга, Күк, Утрау һәм аның Кешеләре. Бу элементлардан бер пластик һәм тойгылы хикәягә кушылган өч борчулы текст туган. Илһам чыганагы булып Зөя утрау-шәһәре тора.
Җәмгыять кагыйдәләренә буйсынмыйча ничек яратырга? Системага ничек каршы торырга? Ничек йолдызлар телен һәм барысын да, хәтта бик комачаулаган нәрсәне дә кабул итәргә өйрәнергә?

Беренче тапкыр «Единственный берег» спектакленең эскизы тамашачыга «Свияжск АРТель» лабораториясе кысаларында күрсәтелгән.

Фото — Рамис Назмиев, Зоя Рутер

Tilda Publishing
спектакль турында бәяләмәләр
Tilda Publishing
хатлар таратуыбызга язылыгыз
Tilda Publishing
Tilda Publishing