РЕПЕРТУАР
үткән мөнәсәбәтләргә
бер караш
Бүгенге көндә «синең кешең» — кем ул?
пластик спектакль
Эчке дөнья белән әйләнә-тирәнең тоташу ноктасы — аралашу турында
ПРЕМЬЕРА / пластик спектакль
Только фестивальные показы
ПРЕМЬЕРА
Дөнья корырлык көче, дөнья җимерерлек егәре булган сүзләр турында. Марина Давыдованың режиссер буларак Россиядә беренче эше.
ПРЕМЬЕРА
хәтер сәяхәте
Михаил Дурненков текстына нигезләнгән спектакль-променад
спектакль-ачылу
Роза Хәйруллина Казанга кайта. Режиссер — Вася Березин