МОҢ
  • рус-татар музыкаль ситкомы

    1 сәгать 30 минут
    16+ | рус, тат
23 июнь 19:00
МОҢ
РУС-ТАТАР МУЗЫКАЛЬ СИТКОМЫ

1 сәгать 30 минут
рус, тат, 16+
Жанры ягыннан бу спектакль күбрәк лирик комедиягә якын, ә төзелеше ягыннан — ситкомга.
Каршыбызда музыкаль төркемнең озакка сузылган кабатлавы, алар программаларын һаман әзерләп җиткерә алмый — эчке каршылыклар һәм җиңеп булмаслык тышкы шартлар комачаулый.
Фото: Лиля Мәсгутова
Tilda Publishing
спектакль турында бәяләмәләр
Tilda Publishing
хатлар таратуыбызга язылыгыз
Tilda Publishing
Tilda Publishing